Boomteelt Cursus

Boomteelt met zijn verschillende teelten en werkzaamheden

GRATIS

Nu de eerste week gratis! Schrijf je in en krijg toegang tot de cursus Boomteelt.

Over deze cursus

Cursus inhoud

Schrijver

Vragen

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat. Dit certificaat is nog nergens ingeschreven en hier wordt aan gewerkt.

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven van het boek boomteelt. Het boek boomteelt bestaat uit meerdere hoofdstukken en hoofdstukken die gaan over het kweken van meer dan 30 verschillende boomteelten. Er wordt een uitleg gegeven van wat er wordt verstaan onder boomteelt. Onder het begrip boomteelt vallen meerdere uitvalswegen. De boomkwekerijgewassen worden aan verschillende klanten verkocht. De boomkwekerijen kweken ook niet allemaal hetzelfde gewas. Boomkwekerij producten worden ook toegepast als versterking tegen luchtvervuiling. Er bestaan kleine en grote ondernemingen in de boomteelt en non-profit organisaties. Een casestudie geeft een kleine beschrijving van kleine en grote ondernemingen in de boomteeltsector. Er wordt een samenvatting weergeven van de mogelijke nieuwigheden in de boomteeltsector. Het uitgangsmateriaal en het eindproduct wordt besproken in dit hoofdstuk. De aanvoer, het kweken en de verkoopbare producten worden ook besproken in dit hoofdstuk. De klanten van de boomkwekerijen samen met planten taxonomie en boomteelt heeft verschillende teelten worden besproken. Er wordt een korte beschrijving gegeven van wat medewerkers in de boomteeltsector moeten doen en hoe het in de praktijk in verschillende bedrijven is geregeld.

Boomteelt cursus

Certificaat

Online

Probeer nu gratis
Boomteelt cursus bestemd voor werkende en studerende

Beginners specialisatie. Geen ervaring nodig.

Cursus Boomteelt

Begin cursus: 12-7-2018

Intensiteit: 8 weken cursus en 2-4 uur studie per week

Subtitles: Englisch

De cursus bestaat uit 8 hoofdstukken over boomteelt. De eerste drie weken studeer je de inleiding van boomteelt. De weken erna studeer je de 3 belangrijkste boomteelt teelten. De week daarna bestudeer je het vermeerderen van planten en daarna nog eens de werkzaamheden kort uitgelegd van 30 boomkwekerij teelten.

Probeer het nu gratis

Schrijf je gratis in voor een periode van 7 dagen
  • Krijg toegang tot de eerste weken van de cursus boomteelt
  • Krijg toegang tot de video´s en teksten
  • Krijg toegang tot de vragen en oefenvragen

Ik ben in 2014 begonnen met het schrijven van deze cursus Boomteelt. Ik heb een boek geschreven en heb daarna ervoor gekozen om een studie te maken met de teksten uit het boek en deze uit te breiden met teksten en vragen en video´s over boomteelt.

Boomteelt kent dan ook meerdere teelten. In het boek heb ik boomteelt zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan de lezer. Het boek bestaat uit de werkzaamheden van de boomkwekerij en een korten inleiding en in het kort 30 teelten besproken.